Výsev a pěstování rosnatek

 

Na začátku je třeba říci, že rosnatky – rod Drosera osidlují skoro celou zeměkouli a tak je třeba je nějak rozčlenit podle svých ekologických nároků.

1. skupina  - tropické rosnatky s celoročním růstem

zástupci : Drosera capensis, Drosera aliciae, Drosera capillaris, Drosera spathulata, Drosera dielsiana, Drosera collinsiae a další

Výsev semen provádíme na mokrou rašelinu. Rašelina musí být  bez upravovaného pH. Sám používám Agro CS s označením Torf (pH do 5,5). Do výsevní nádoby dejte asi 3-5 cm vrstvu rašeliny, tu pořádně zalijte, aby byla mokrá. Na povrch vysejte semena, ta nijak nezasypávejte, protože potřebují ke klíčení světlo. Výsevní nádoba nesmí nikdy vyschnout, proto je dobré ji přikrýt třeba kouskem skla, nebo mikrotenovým sáčkem. Umístěte ji na světlé místo při pokojové teplotě. Vyvarujte se místa s přímým slunečním svitem, které Vám může výsev spálit!   Kontrolujte průběžně vlhkost substrátu. Pokud máte výsevní misku s odtokovými otvory, pak je dobré ji umístit do podmisky s vodou a hlídat stále hladinu vody v podmisce.

Po 14 dnech až 1 měsíci se na povrchu substrátu začnou objevovat drobné klíční rostlinky. Po vyklíčení většiny semen je možné začít výsev opatrně větrat. Výsev musí stále stát v podmisce s vodou. Asi po 2-3 měsících můžete rostlinky rozsázet do směsi rašeliny a hrubého říčního písku (nebo perlitu), poměr je asi 2 díly rašeliny a 1 díl písku (perlitu). Opět je třeba držet rostliny stále zalité (trvale stojí na podmisce s vodou). Dobře prosperující rostlinky poznáte podle bohatého orosení listů. To se může po přesazení dočasně omezit, ale do týdne od přesazení by se mělo vrátit do normálu. Pokud by vám rostlinky nechtěly rosit už při navětrávání výsevu, je třeba jim zvýšit relativní vzdušnou vlhkost. Třeba tím, že výsev umístíte do polouzavřeného akvária (lahve od okurek apod.).  Ve většině případů si ale rostlinky postupně přivyknou normálním pokojovým podmínkám a je možné je držet jen na podmisce s vodou.

Teplota: celoročně pokojová – léto 20-35°C , zima od 10°C do 18°C

Zálivka: stálá hladina vody v podmisce, voda je nejlepší dešťová, odstátá kohoutková, případně destilovaná

Přesazování: dle velikosti květináče a množství vysrážených solí z vody, 1x ročně – 1x za 2 roky

 

 2. skupina – rosnatky s prezimovacími pupeny

zástupci: Drosera binata a její variety, Drosera filiformis, Drosera rotundifolia, Drosera anglica, Drosera intermedia a další

 Výsev semen rosnatek 2. skupny provádíme naprosto totožně jako u předchozí skupiny rosnatek, pouze s tím rozdílem, že vysetá semena umístíme i s výsevní miskou na 1 měsíc na dno chladničky asi do 4°C. U Drosera binata a jejích variet je možné čerstvá semena vysévat ihned, bez chladové periody, ostatní druhy ji vyžadují. Tato chladová perioda odbourá ze semen inhibitory klíčení – vlastně tím simulujeme uměle zimní období.  Po měsíci výsev z chladničky vyndáme a umístíme do pokojových podmínek. Dále postupujeme jako u předchozí skupiny tropických rosnatek.

Další rozdíl nás bude čekat na podzim. Zhruba od konce září rostlinkám začnou postupně usychat listy a nové se už netvoří. Z rostliny zůstane jen přezimovací pupen. V tuto dobu je vhodné omezit zálivku, rostliny už nedržte stále stojící ve vodě, ale začněte je zalívat vrchem jako pokojovky a substrát udržujte mírně  vlhký, nesmí ale dojít k úplnému proschnutí ! Teplotu je třeba snížit na cca 10°C, pokles na 2-5°C je klidně možný (týká se druhů D. filiformis a D. binata, ostatní zmíněné druhy mohou zimovat venku pod sněhem, protože to jsou evropské druhy rosnatek). Není třeba ani tolik světla, protože rostlina spí a nemá žádné asimilační listy. S příchodem jarních měsíců  je třeba rostliny hlídat a při prvních známkách probouzení je přenést na světelnější místo, postupně zvyšovat zálivku a případně je přesadit.

Teplota: jaro – léto 20-35°C , podzim - zima od 5-15°C

Zálivka: jaro léto - stálá hladina vody v podmisce, podzim – zima – mírně vlhký substrát, voda je nejlepší dešťová, odstátá kohoutková, případně destilovaná

Přesazování: dle velikosti květináče a množství vysrážených solí z vody, 1x ročně – 1x za 2 roky