Výsev špirlic

 
Semena špirlic musí před výsevem projít chladovou periodou  (stratifikací) pro úspěšné vyklíčení. To nejlépe provedeme v lednici, kde jsou asi 4°C. Stratifikace se provádí ve vlhku (semena uložená v papírovém pytlíku a umístěná do lednice nelze považovat za stratifikovaná). Stratifikaci lze  provést 2 způsoby.

V případě nedostatku místa používáme např. tubičku od kinofilmu, do které umístíme smotek vaty, dobře namočený do vody, na ten vysypeme semena, která chceme připravit k výsevu. Přikryjeme smotkem vaty namočeným ve zředěném 3% peroxidu vodíku (peroxid prodávaný v lékárně). To děláme kvůli minimalizaci vzniku plísní. Chvílí necháme odvětrat a tubičku zavíčkujeme. Popíšeme ji názvem rostliny a datem uložení do lednice. Po 2 měsíční stratifikaci semena vyséváme na běžný pěstební substrát tvořený čistou rašelinou smíchanou s říčním pískem nebo perlitem v poměru 2:1.

Druhý způsob je výsev na výše popsaný substrát. Ten nasypeme do uzavíratelné plastové krabičky, substrát pořádně zalijeme. Na povrch rovnoměrně rozsypeme semena, krabičku zavíčkujeme, popíšeme a uložíme do lednice na 2 měsíce. U tohoto způsobu jsou však častější problémy s plísněmi. Sám v současné době používám převážně 1. variantu.

Důležité je v obou variantách to, že se semena špirlic vysévají na povrch a nezahrabávají se. Výsev se stratifikací je vhodné načasovat tak, abychom vysévaly semena v únoru a březnu (pokud to nestihneme v tomto termínu nic se neděje, ale malým semenáčkům zkracujeme vegetační sezónu). čerstvě vysetá semena je vhodné umístit do prostoru se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (zavíčkovaná krabička, kousek skla položený přes květník, apod.) a pokojovou teplotou. Výsev začíná vzcházet asi za 14 dní až 3 týdny, klíčení některých druhů špirlic může být i dost rozvleklé, takže někdy vzchází semenáče ještě po půl roce od výsevu a některá semena mohou přeležet a vzcházejí až za rok (to je ale spíše známka špatné stratifikace).

Malé semenáče přepichujeme ve fázi 3 pravých lístků (láček) do běžného substrátu pro dospělé špirlice. V prvním roce semenáčky dorostou dle druhu velikosti 2-5cm. Zimovat je možné jako dospělé rostliny, jen je třeba více hlídat výskyt plísní.